Veiligheid


Als bouwer van stoommodellen heb je uiteraard te maken met zaken als veiligheid en eigen verantwoordelijkheid.

Net als in het grootbedrijf dient een Modelstoomketel aan een aantal veiligheidseisen te voldoen om te voorkomen dat er in geval van een calamiteit zich persoonlijk letsel kan voordoen. Ook een Modelstoomketel, hoe klein ook, kan desintegreren ten gevolge van te hoge druk, te kleine wanddikte, kwalitatief onvoldoende las- of soldeerverbindingen of door de toepassing van een voor het doel ongeschikt materiaal.

Daarom hebben een aantal modelbouwverenigingen de handen ineen geslagen en een gezamenlijk voorschrift opgesteld, het Keuringsreglement Modelstoomketels, voor het bouwen van een Modelstoomketel welke aan de eisen in de PED (van de EU) én het Warenwetbesluit Drukapparatuur voldoet en daarmee dus aan de van kracht zijnde wetgeving, een enkele uitzondering daar gelaten. Het toezicht op de uitvoering van deze voorschriften is in handen van een aantal landelijke inspecteurs van modelstoomketels.

Hieronder volgt een globale schets van de indeling van stoomketetels in categorieën met de daaraan verbonden eisen.

 • Categorie 0 -> ≤0,5 bar óf ≤2 liter
  • Voor de ketels in Categorie 0 kan voor gebruik (op evenementen) doorgaans worden volstaan met een eigen verklaring van de bouwer/eigenaar.
  • Stoomketels met een werkdruk ≤0,5 bar overdruk vallen niet onder de PED.
  • Ook stoomketels met een volume van ≤2 liter vallen niet onder de PED, maar verenigingen kunnen in hun huishoudelijk reglement hebben opgenomen dat ketels met een werkdruk > 3 bar overduk door een inspecteur moeten zijn/worden gekeurd.
 • Categorie I -> P (overdruk in bar) x V (volume in liters) = maximaal 50
 • Categorie II -> 50<P x V <200 én P x V > 200
  • Voor de bouw en het verkrijgen van een persbewijs gelden strikte procedures. Inschakeling van een rekenmeester én inspecteur is noodzakelijk.
  • Bij PxV>200 moet de ketel door een inspecteur zijn gekeurd en vindt de eindcontrole plaats door een gecertificeerd bureau (NoBo).

Handboek Stoomketels

Dit document is samengesteld door de Werkgroep Harmonisatie Ketelreglement en uitgegeven door de SGH en NVM. Het is voor de modelbouwer een onmisbaar naslagwerk voor de bouw van miniatuur stoomketels. Het bevat gedetailleerde informatie over alle elementen en voorschriften welke bij het ontwerp en de bouw van een modelstoomketel van belang zijn. Het handboek bevat hoofdstukken over het ontwerp, veiligheidsvoorzieningen, koperen, stalen en roestvaststalen ketels, waterbehandeling, sterkteberekeningen en tabellen.

Handboek aanschaffen?
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud