Privacy

Stoomgroep Holland Stoomgroep Holland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
secretaris@stoomgroepholland.nl
Romeinenstraat 59
2025CG Haarlem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens zodra gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens door belanghebbenden zelf aan ons worden verstrekt.
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als de indruk bestaat dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan per email contact met ons op via secretaris@stoomgroepholland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Stoomgroep Holland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling van contributie en/of bestelde tekeningen.
– Personen te kunnen schrijven, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij personen af te leveren
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stoomgroep Holland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stoomgroep Holland) tussen zit.
Stoomgroep Holland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Speedbalance voor de boekhouding en financiële verslaglegging.
– PC Leden voor de registratie van leden van Stoomgroep Holland en inning van contributie.
– WordPress en PHPBB voor de website en Forum-site
– Shopp webwinkel voor het verstrekken van tekeningen aan belanghebbenden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Stoomgroep Holland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar voor::
– Persoonsgegevens.
– Boekhouding en financiële verslaglegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stoomgroep Holland verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met leden of belanghebbenden, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.
Stoomgroep Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stoomgroep Holland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeurs-instellingen van de gebruiker. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Een gebruiker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de gu het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoomgroep Holland.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kan per email worden gestuurd aan secretaris@stoomgroepholland.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stoomgroep Holland neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@stoomgroepholland.nl

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud