Lid worden

Je kunt op elk willekeurig moment in het jaar lid worden van Stoomgroep Holland.

Tot oktober worden bij aanmelding alle eerder in het jaar verschenen nummers toegezonden.
Bij aanmelding in het vierde kwartaal (okt-dec) wordt, tenzij bij inschrijving anders wordt aangegeven, ervan uitgegaan dat het lidmaatschap het volgende kalenderjaar zal ingaan. Het decembernummer, wordt dan gratis toegezonden.

Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Uw lidmaatschap moet uiterlijk per 1 december van het lopende jaar schriftelijk worden opgezegd. Dit kan bij de menukeuze Ledenadministratie worden gedaan.

Contributie 2024


Voor Nederlandse leden:

Contributie voor Nederlandse leden bedraagt 36,- per jaar.
Bij automatische incasso bedraagt de contributie voor Nederlandse leden € 31,- per jaar.
Het machtigingsformulier daarvoor kunt u hier downloaden.

Voor Belgische leden:

De contributie voor Belgische leden bedraagt € 46,- per jaar.
Het machtigingsformulier daarvoor kunt u hier downloaden.

Voor leden uit andere landen dan Nederland of België:

De contributie voor andere landen dan Nederland en België bedraagt € 54,- per jaar.

Meld je hier aan:

Kies een optie
Bij inschrijving in de maanden januari t/m september worden alle nummers van het lopende verenigingsjaar nagezonden.
Bij inschrijving in de maanden oktober/november gaan wij ervan uit dat uw lidmaatschap op 1 januari van het aankomende jaar zal ingaan.
Als u de nummers vanaf het begin van het lopende verenigingsjaar wenst te ontvangen, dan graag de checkbox aanvinken.
Toezending kan echter alleen plaatsvinden als wij nog in bezit zijn van voldoende nummers.

U dient dan wel alsnog de contributie voor het lopende verenigingsjaar aan de Stoomgroep Holland over te maken.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud