Disclaimer

Stoomgroep Holland, hierna te noemen SGH, verleent u hierbij toegang tot www.stoomgroepholland.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

SGH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SGH spant zich in om de inhoud van www.stoomgroepholland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.stoomgroepholland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SGH.

Levering van tekeningsets geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.stoomgroepholand.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SGH. Voor op www.stoomgroepholland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SGH nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

SGH zal klachten over de inhoud van deze website serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SGH.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SGH, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden aangepast.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud