Het bestuur

Het bestuur van de Stoomgroep Holland bestaat, inclusief de voorzitter, uit vijf personen.

Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen en kunnen zich na deze periode herkiesbaar stellen.

Bestuurssamenstelling per 2024:

  • Henk Kaan (voorzitter)
  • Teun Winkel (secretaris)
  • Joop Leendertse (penningmeester)
  • Henk Claassen (hoofdredacteur)
  • Pim van Schaik (algemeen lid)

Naast het houden van de algemene vergadering komt het bestuur gedurende het jaar tenminste drie keer bijeen om de gang van zaken  te bespreken.

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een door het bestuur te bepalen, voor de leden goed te bereiken, locatie in Nederland.
De leden worden hieromtrent geïnformeerd door middel van een mededeling in ons verenigingsblad ‘Onder Stoom’. Het verslag van de algemene ledenvergadering wordt gepubliceerd in ‘Onder Stoom’ en op de website.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud