Onder Stoom

Tijdschrift voor miniatuurtechniek, stoom, machinebouw en werkplaats techniek.

Ons verenigingsblad “Onder Stoom” verschijnt zes maal per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december. Daarin worden beschrijvingen gepubliceerd van modellen die door leden zijn gemaakt. Regelmatig plaatsen wij bouwbeschrijvingen inclusief de daarbij benodigde tekeningen. Voorts worden in Onder Stoom korte beschrijvingen opgenomen van werk van onze leden, artikelen over het omgaan met machines en gereedschappen, werkplaatstips, e.d.

Onze leden kunnen Stomertjes (advertenties voor iets wat ze nodig hebben of willen verkopen) doorgeven aan de Redactie. Uw Stomertje wordt in de eerstvolgende nummer van Onder Stoom gepubliceerd.

Wij nodigen onze leden graag uit artikelen, stomertjes en/of tips voor ons blad per email te zenden aan: redactie@stoomgroepholland.nl

Een deel van de artikelen is, enige tijd na publicatie, ook op onze site terug te vinden via het zoekmenu of het deelmenu “Werk van Leden”.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud